:: Emisja Spontaniczna ::

Pojęcie laser wywodzi się od skrótu j. angielskiego Light Amplification by Simulated Emission of Radiaton. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Właściwości otrzymanego światła wytworzonego przez laser ::

- znikoma linia emisyjna (czyli bardzo duża moc emisji),

- spolaryzowanie wiązki światła,

- spójność wiązki w czasie i przestrzeni,

- monochromatyczność,

- niska rozbieżność.

:: Zjawisko Dyfrakcji ::

Jeden z postulatów Bohra mówił, że promieniowanie elektromagnetyczne zostaje wysłane tylko wtedy gdy elektron poruszający się po orbicie o całkowitej energii Ej zmienia swój ruch skokowo, tak że porusza się następnie po orbicie o energii Ek. W języku mechaniki kwantowej mówimy, że cząstka (elektron) przechodzi ze stanu wzbudzonego (o wyższej energii) do stanu podstawowego emitując foton. Częstotliwość emitowanego promieniowania jest równa

:: Rodzaje laserów ::

* Lasery gazowe:

- He-Ne helowo-neonowy (543 nm lub 633 nm)

- Ar argonowy (jonowy) (458 nm, 488 nm lub 514,5 nm)

- na dwutlenku węgla

- na tlenku węgla

* Lasery na ciele stałym

- rubinowy (643 nm)

- neodymowy na szkle

- neodymowy na YAG-u

- erbowy na YAG-u (1645 nm)

- tulowy na YAG-u (2015 nm)

- holmowy na YAG-u (2090 nm)

- tytanowy na szafirze

* Lasery na cieczy

- barwnikowe - ośrodkiem czynnym są barwniki rozpuszczone w nieaktywnym ośrodku przezroczystym

* Lasery półprzewodnikowe

- złączowe

+ na materiale objętościowym

+ na studniach kwantowych

+ na kropkach kwantowych

- bezzłączowe

+ kwantowy laser kaskadowy

Teoria kwantowa przewiduje, że elektron znajdujący się w stanie wzbudzonym samoistnie przejdzie do stanu podstawowego emitując foton. Zjawisko takie jest nazywane emisją spontaniczną. Jeżeli różnica energii wynosi kilka elektronowoltów (jak w atomie wodoru, gdzie E1 = 13.6 eV) to czas charakterystyczny dla procesu emisji spontanicznej ma wartość rzędu 10-8 s.*** WebLinki ***

.:: Laser Show ::.